Tato příručka přibližuje soustavu nástrojů, které v České republice zajišťují výkon památkové péče. V úvodních statích se autor zabývá historickým kontextem oboru.