Role předsednické země v Radě EU v první polovině roku 2009 přinesla České republice významnou příležitost pro pozitivní propagaci a zviditelnění země v zahraničí. Pro aktéry zahraniční kulturní politiky ČR představoval tento půlrok mimořádnou výzvu, ale i zátěžovou zkoušku nastavených mechanismů. Předkládaná bakalářská práce je případovou studií zabývající se činností jednoho z těchto aktérů, pobočky Českého centra ve Vídni. Na základě analýzy programu v tomto období zodpovídá otázku, zda bylo využito potenciálu předsednictví ke kulturní prezentaci ČR v Rakousku.