Architekturu nahlížíme zčásti z kulturního a zčásti z ekonomického úhlu pohledu. Narozdíl od ostatních uměleckých oborů,  váhu architektury často kompromitují a uměnšují faktory mimo samotné odvětví – např. ceny pozemků, realitní trh, ekonomika. Souboj kulturního s ekonomickým je zvláště patrný u historických budov.

Publikace zkoumá případy, kdy se kulturní a ekonomické chápání protínají. Představuje sbírku esejů o historické i současné architektuře.