Pomocí mezinárodních případových studií, včetně USA, Asie, Austrálie a Nového Zélandu, Laurajane Smith identifikuje a zkoumá využití kulturního dědictví po celém světě. Zpochybňuje představu, že hodnota dědictví je evidentní, a že věci musí být zachovány, protože mají inherentní význam. Smith energicky dokazuje, že hodnota dědictví není spjatá s fyzickými objekty či místy, ale spíše že tyto objekty a místa jsou využity k vytváření hmatatelnosti hodnot, které jsou základem různých komunit a k prosazení a potvrzení tĕchto hodnot.