Zpráva představuje základní materiál týkající se výzkumu společenských dopadů participace v umění a přehled základních metod využitých v tomto výzkumu. Studie je primárně zaměřena na tvůrce politik v oblasti umění a sociální oblasti. Je zaměřena na oblasti dopadu, které se týkají obecných cílů veřejné politiky a metod, které jsou funkční v každodenním praxi. Využívá jednoduché modely hodnocení a formy důkazů, které poskytují přijatelné vodítko pro přípravu veřejné politiky a plánování.