Urban exploration, zkráceně URBEX, je jedním z velkých fenoménů poslední doby, který spočívá v neinvazivním prozkoumávaní opuštěných míst. Autorky knihy takových míst navštívily stovky a v knize zprostředkovávají svoje zkušenosti prostřednictvím příběhů a fotografií.