Rada pro umění (Arts Council) chce, aby umění a kultura zajímaly více lidí. Zároveň se pokouší o to, aby jejich zkušenost byla hlubší a kvalitnější. Otázkou pak ale je, zda opravdu vědí, co je pro lidi opravdu cenné vzhledem k jejich zkušenostem s uměním a kulturou.