Rozhovor s Johnem Howkinsem o vzrůstající důležitosti kreativní ekonomiky.