Na základě statistických dat „Taking Part Survey“ studie identifikuje 4 skupiny dobrovolníků a ukazuje, že se dobrovolníci cítí být více schopnými ovlivnit změny v lokálních kulturních a sportovních službách a obecně se podílet na lepší kvalitě jejich místního prostředí. Výsledky zkoumání ukazují různost každého sektoru v demografii, která může být využita v oslovování a (nebo) rožšiřování možností dobrovolníků.