Tento článek se zaměřuje na zkoumání zásadních omezení v čínské kreativní ekonomice. Analýza je založena na dvou studiích kreativních klastrů v městech Suzhou a Foshan, u kterých identifikuje důležitost přenosu znalostí a uzpůsobování produktů a služeb vyšší přidané hodnoty pro užívaní více národům. Oba příklady ilustrují vztah mezi zdroji, aktivitami, zvyky a podnikáním.