Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů byla přijata 20. října 2005 v Paříži. V České republice vstoupila v platnost až 12. listopadu 2010. Jedná se o vůbec první mezinárodní dokument, který zahrnuje principy a koncepty týkající se kulturní diversity.