Informační brožura, vydaná Spolkem Skutek, k novele zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a k dalším iniciativám na podporu umisťování umění do veřejného prostoru.