Hlavním cílem publikace je nabídnout umělcům, kulturním pracovníkům i studentům praktického průvodce při hledání možností podpory mobility a mezinárodních kulturních projektů, ať už prostřednictvím konkrétních programů či formou zapojení se do nadnárodních oborových organizací a sítí. Publikace obsahuje i základní přehled o možnostech výjezdů do zahraničí formou stipendií a rezidencí.