Tato studie je prvním krokem k pochopení ekonomiky designu oděvu ve Spojeném Království. Cílem výzkumu bylo: porozumění, jak rozvíjet podnikání v designu oděvu, důvěryhodný výzkum pravděpodobného budoucího vývoje se stal důležitějším, než celkový audit ekonomiky průmyslu, protože mohl poskytnout vhled do toho, jak dané vztahy mohou být spravovány a posíleny.