Publikace pojednává o ekologických aspektech, šetrnosti a soběstačnosti, ohleduplnosti a únosnosti, neplýtvavosti a obnovitelnosti umělecké tvorby. Autorka čtenáře seznamuje s ekologickými atributy umění a zejména divadla, které mají též nezanedbatelnou morální dimenzi – ekologickou mravnost.