Brněnská JAMU vydala dizertační práci Hany Krejčí Základní typy právních forem profesionálních divadel v České republice a jejich vliv na proces řízení.
Primárním cílem dizertační práce bylo zjistit, jaký vliv má právní forma na řízení profesionálních divadel především v oblasti jejich uměleckého směřování, finančního řízení a ekonomiky, lidských zdrojů a kontroly.