Dokument je výstupem Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby ( 17. – 25. května 2014), jehož cílem je každoročně upozornit na amatérské umělecké aktivity, na jejich šíři a kvalitu, stejně jako podpořit umělecké vzdělávání, a ukázat jejich celospolečenský význam.