Projekt Tuning usiluje o „naladění“ vzdělávacích struktur v Evropě tím, že otevírá diskusi zaměřenou na identifikaci a výměnu informací a zlepšuje evropskou spolupráci při rozvoji kvality, efektivity a transparentnosti. Tuning se nesnaží vyvíjet jakýsi jednotný, normativní nebo definitivní evropský učební plán, ani nechce vytvářet žádnou rigidní sadu specifikací předmětů, omezovat nebo směrovat vzdělávací obsah a / nebo ukončit bohatou rozmanitost evropského vysokoškolského vzdělávání. Dále nechce omezovat nezávislost akademických pracovníků a odborníků na předměty nebo poškozovat místní a národní autonomii.