Graham Black v této knize tvrdí, že se muzea musí proměnit, aby byla schopna zůstat relevantní pro publikum 21. století, že změna od základů je dle něj nutná bez ohledu na to, zda dané muzeum čelilo finanční krizi. Jedná se totiž o dopad nových technologií a rapidního společenského vývoje. Pomocí komentářů, praktických příkladů a inspirujících  případových studií se kniha snaží čtenáři přiblížit obraz onoho transformovaného muzea 21. století.