S využitím teorie otevřených systémů a buddhistického konceptu vzájemné kauzality zkoumá Yuha Jung vnitřní strukturu a kulturu řízení muzea, programy a výstavy a mentální modely muzejních pracovníků/ic. Publikace vznikla na základě dlouhodobé etnografické studie, která popisuje, jak se muzea umění pokoušela transformovat na inkluzivnější a komunitní instituce. Obsahuje teoretické i praktické základy pro transformaci řídicích struktur. Může tak napomoci relevantnější, rozmanitější a inkluzivnější muzejní praxi.