Knihu Vstříc muzeu budoucnosti (v originále Towards the Museum of the Future) tvoří soubor autoritativních esejí, pomocí kterých prozkoumává stěžejní vývojové etapy evropských muzeí v situaci, kdy se snaží přizpůsobit rychle se měnícímu světu. Zahrnuje mnoho evropských zemí, všechny typy muzeí a výstav, potřeby různých muzejních publik a také zahajuje debatu o muzeu coby komunikačním a vzdělávacím subjektu v kontextu současné kulturní problematiky.