Lesní požáry, sucho a záplavy z roku 2021 vypovídají o současném stavu více nž výmluvně: čas dochází, budoucnost se rozhoduje teď a tady.

Potřebujeme budoucnost udržitelnou a ekologickou, což vyžaduje rozsáhlé společenské změny. Umění a kultura mohou této transofrmaci značně napomoci. Towards sustainable arts – European best practices and policies objevuje podobu a formu této nové role umění a kultury v Evropě. Nabízí inspiraci a nejlepší možné příklady pro umělce, kulturní organizace a politiky.