Genderová nerovnost je považována za jeden ze závažných problémů v rámci fungování hudebního průmyslu. Publikace představuje výzkum založený na studiu chodu hudebního průmyslu s cílem ukázat, proč je obtížné stávající nerovnosti změnit, a nastínit možné strategie pro zavedení rovných podmínek a příležitostí pro uplatnění žen a osob s nebinární genderovou identitou.