Studie pojednává o tom, že kulturní politika pro Evropu by se měla stát nedílnou součástí evropské politiky, a to na základě vize autonomní hodnoty kultury a umění. Nový komunitní program se musí týkat klíčových tematických kritérií a politických priorit, jako je kreativita a inovace, mezikulturní dialog a kompetence, rozšíření a spolupráce se sousedy v EU, role Evropy ve světě či prohlubování integračního procesu (evropská občanská společnost).