„V tomto příspěvku se domnívám, že Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů schválená Generální konferencí Organizace spojených národů pro vzdělávání, vědu a kulturu (UNESCO) dne 20. října 2005 není ve skutečnosti žádná skutečná úmluva. Podle mého názoru je tento nástroj spíše pouhým prohlášením, které má téměř žádný právní účinek, než je to, co již v roce 2001 dosáhla Všeobecná deklarace UNESCO o kulturní rozmanitosti. Kulturní rozmanitost vyžaduje spravedlivý mezinárodní obchod a hospodářskou soutěž, která by omezila neoprávněný protekcionismus veřejných a soukromých zdrojů. V této souvislosti vysvětlím, proč Světová obchodní organizace (WTO) dnes potřebuje skutečného konkurenta v oblasti kultury související s obchodem (filmy, hudba, knihy atd.), Které by podporovaly kulturní rozmanitost tím, že by byly přítomny rovné podmínky.“