Tento článek se zaměřuje na rostoucí důležitost hudebního turismu. Studie se soustředí především na marketing lokalit kulturního hudebního dědictví, které jsou spojené s řadou umělců reprezentujících rockový žánr. Jmenovitě jde o Buddy Hollyho, Elvise Presleyho, Boba Dylana a Beatles. Poznatky jsou čerpané z návštěv míst, pozorování zkoumaných subjektů a klíčových rozhovorů se zainteresovanými z komerčních i nonprofitních organizací.