Publikace je vydávána organizací European Centre for Creative Economy, která vznikla na podporu rozvoje kulturních a kreativních průmyslů v regionu Porúří, věnuje se však celé řadě aktivit v celoevropském měřítku. To Be Debated – SPILLOVER je první ze série publikací věnujících se aktuálním tématům a trendům v kreativních průmyslech.