Publikace z produkce Theatre Info Finland představuje umělce a práce, které se snaží poukazovat na převládající postupy, pravidla a řeč a které se zároveň snaží o kritiku uměleckých institucí, o nastolení zcela nových problémů a otázek, jež lze řešit formou performance a reprezentace.