Dokument rekapituluje principy, na kterých pracuje Arts Council v Anglii. Zaměřuje se na principy investice do anglického umění a kultury, základní zásady, hlavní měřítka a aktualizované analýzy.