Informace jsou považovány za charakteristický rys našeho světa. Tam, kde kdysi byly ekonomiky postaveny na průmyslu a dobývání, jsme nyní součástí globální informační ekonomiky. Všudypřítomná média, rozšiřování informačních povolání a rozvoj internetu přesvědčují mnohé, že život v informační společnosti je osudem nás všech. Zvládnutí éry informačních toků, virtuálních vztahů a krkolomných změn představuje výzvy pro všechny. Tato kniha je základním čtením pro ty, kteří se snaží v poválečné éře pochopit sociální a technologické změny. Zaměřuje se na otázky ústředního zájmu studentů sociologie, politiky, geografie, komunikací, informačních a kulturních studií, výpočetní techniky a knihovnictví.