Kniha představuje závěry studie o šesti dokončených projektech z Bosny a Hercegoviny a Srbska, kde se za poslední desetiletí uskutečnilo mnoho investic do kulturních památek a historických krajin. Vychází z detailních případových studií a přináší přehled stěžejních výzev, kterým čelí oblast kulturního dědictví v jihovýchodní Evropě. Činí tak z panevropské perspektivy a analyzuje institucionální a metodický rámec pro efektivní, udržitelnou rehabilitaci. Uzavírá vyhodnocením poznatků získaných ze studie a předkládá návrhy pro produkci širších výhod z budoucích investic ve sféře kulturního dědictví jihovýchodní Evropy.