Politiky EU směřují ke komplexnímu chápání kultury jako nástroje přispívajícího k regeneraci měst, atraktivitě, podnikání, inovacím, zaměstnanosti a udržitelnosti. Města a regiony jdou stejnou cestou. Tato zpráva analyzuje využití Strukturálních fondů v období 2007–2013 a poskytuje rady, jak k nim podle nové politiky usnadnit přístup.