V návaznosti na projekt EFA RISE projekt EFA RISE 2 nadále pořádá workshopy pod vedením zkušených právních a akademických odborníků, a to na témata spojená s přeshraničním působením umělců a kulturních profesionálů. Publikace představuje otázky, teoretické koncepty, ale i praktické příklady a návrhy řešení, které dodali účastníci projektu a které reflektují problematiku pobytu umělců ze třetích zemí v Schengenském prostoru.