Publikace je výstupem dlouhodobého projektu, který se zabýval širokou škálu otázek spojených s přeshraničním působením a příbuznými problémy, které řeší kulturní profesionálové a manažeři v Evropské unii. Obsahem publikace je shrnutí problematiky spojené s daňovými povinnostmi umělců v mezinárodním kontextu.