Předmětem studie je problematika statusu umělců/kyň, sociálního zabezpečení, možností samostatně výdělečné činnosti, alternativních způsobů financování, umělecké svobody, kariérního růstu a opatření zavedených v důsledku krize spojené s pandemií covid-19. Na studii úzce spolupracovaly organizace Culture Action Europe, IETM, On the Move, PEARLE a Freemuse. Závěr analýzy ukazuje, že opatření na podporu umělců musí být přijata především na úrovni vlád členských států, a předkládá konkrétní doporučení těchto opatření.