Cílem studie z roku 1985 je identifikace opatření, které by měly zavést a podstoupit státy, a zejména jejich orgány pro správu turismu, za účelem ochrany a propagace kultury a správného nakládání s kulturním dědictvím země. První část o principech ochrany a podpory kultury pro turismus je následována částí o historickém, kulturním a přírodním dědictví a jeho ochraně. Třetí část definuje role a úkoly organizací, a to na mezinárodní i národní úrovni a předkládá návrhy pro možnou spolupráci, mající podpořit kulturní turismus. Závěry zdůrazňují, že ačkoli kulturní cestovní ruch stále představuje jen relativně malé procento celkových přesunů lidí, tak právě rozvoj turismu způsobuje pozitivní i negativní dopady na turisty i zemi destinace. Doporučuje se tedy, aby autority zodpovídající za kulturu a cestovní ruch měly v rámci centrální správy stejně postavení jako autority odpovídající za jiné státní aktivity a disponovaly takovými rozpočty a pravomocemi, aby mohly s jinými organizacemi jednat na rovné bázi a zavést takové právní a finanční opatření, aby zdárně dosáhly svých cílů.