Jaké jsou podmínky pro růst kreativních průmyslů v Toulouse?
Polostrukturované rozhovory s dvaceti manažery a sedmi experty v oborech audio-vizuálu, webového designu a konzultačního poradenství, jsou zaměřené na důležitost faktoru lokality. Ve výpovědích můžeme sledovat silnou osobní linii vzhledem k tomu, že tři čtvrtiny dotazovaných se v daném regionu narodili nebo zde studovali.