Premisou knihy je autorův názor, že je třeba překonat současný ekonomický věk do budoucího věku kultury. Za účelem toho je pak třeba odemknout a akcentovat veškerou diverzitu a dynamiku tajemství kultury. Autor vychází ze svých osobních zkušeností a ukazuje, jak formovaly jeho teoretické závěry i praktické postupy. Dle Schafera bylo lidstvo po staletí zaměřeno na dominantní ekonomický světonázor a model zdůrazňující produkci, distribuci a spotřebu statků i tvorbu materiálního a monetárního bohatství. Zanedbávalo tak kulturu, orientaci na člověka, hodnoty, vztahy, životní prostředí, humanitní ideály a úspěchy.