Florida nabízí podrobný profesní, demografický, psychologický a ekonomický profil třídy Creative Class, zkoumá její globální dopad a zkoumá faktory, které utvářejí „kvalitu místa“ v našich měnících se městech a předměstích. Kniha má novou předmluvu, která zohledňuje nejnovější vývoj a jedná se o její definitivní vydání.