Klíčovými cíli přehledu je identifikovat odlišný soubor rétoriky tvořivosti, který může být užitečný pro výzkumné pracovníky a praktiky v oblasti tvůrčího učení; identifikovat soubor průřezových témat, kladených jako otázky, které lze podobně použít při plánování, hodnocení a výzkumu; vytvořit argument, že tvořivost musí být prostřednictvím této rétoriky viděna jakožto produktivnější než prostřednictvím úzkých a neměnných charakteristik, které usilují o schválení konkrétních definic, čímž se odlišné postoje více zakoření a obtížněji se o nich diskutuje a rozhoduje.