Studie se zabývá problémy jako je grantové dohlížení, řízení rizik či jak Rada pro umění (Arts Council) zasahuje do bezpečnosti svých investic v případě potřeby.