Přechod tištěného slova do digitálního provedení je nepochybně nejvýznamnější událostí v publikační činnosti od dob vynálezu knihtisku. Tento článek se zabývá pozicí australského autora v čím dál tím více expandující digitální sféře. Autorka článku upozorňuje na důsledky, které z toho plynou pro autorské a publikační právo a na konkrétní problémy, jež představuje toto přechodné prostředí.