Cílem výzkumu je analyzovat specifické postavení a zkušenosti kulturních pracovníků v jihovýchodní Evropě. Domnívám se, že v době, kdy se nové členské státy Evropské unie (EU) stávají integrovanými do Unie, jsou poznatky o postavení kulturních pracovníků v zemích jihovýchodní Evropy důležitým příspěvkem k diskusi o evropských kulturních politikách a evropské politice kulturní spolupráce. Doufám také, že tento výzkum přispěje k lepšímu porozumění některým otázkám souvisejícím s kulturní rozmanitostí, které jsou relevantní pro rozvoj srovnávací kulturní politiky nejen v jihovýchodní Evropě, ale i mimo ni.