Počátkem 21. století se v současném umění rozšířilo zapojení publika do takové míry, že diváci*čky mnohdy fungují jako součást uměleckého díla. Kaija Kaitavuori vyčleňuje účastníka*ci jako novou uměleckou roli, která nespadá pod roli umělce*kyně, ani diváka*čky. Popisuje v knize 4 typy zapojení publika.

Základním kritériem je koncept autorství a vlastnictví a jejich vztah ke kolektivně vytvořené práci. Řeší také jak smlouvy regulují užití sdílených prací.