Tento informační přehled zkoumá hodnotu externího financování projektů v oboru videoher a navrhuje cesty, jak jej podporovat. Model externího financování projektů může udělat ze sektoru videoher atraktivnější cíl pro investory vzhledem k tomu, že je uzpůsoben k větší kontrole.