Konference Mobilita umělců a producentů scén a hudebních umění v celé Evropské unii se konala v roce 2010 v Madridu. Souhrn vystihuje hlavní řečená témata včetně seznamu řečníků a přítomných delegátů.