Učebnice marketingové strategie a managementu určena pro magisterské a postgraduální studenty v oboru marketing. Jedná se o průvodce, který čtenáře provází krok za krokem procesem řešení daného marketingového problému. Pomocí otázek, praktických příkladů a malých případových studií kniha demonstruje postup přípravy marketingového plánu.