Studii tvoří tři hlavní části. První nahlíží a předestírá, jak je v uměleckých centrech Velké Británie prezentováno profesionální umění. Obzvláštní pozornost je věnována vztahu mezi uměleckými centry a hostujícími společnostmi performativního umění. Druhá část analyzuje proces tvorby plánovacích itinerářů, rozvrhů. Činí tak skrze zkoumání chování a diskursivních směřování plánovatelů a jiných subjektů sestavujících programový základ institucí. Tato část je jak vysvětlující, tak analytická a měla by být užitečná pro umělce i řídící osoby uměleckých společností, jelikož obsahuje vhled do samotné činnosti sestavování programu. Nakonec třetí část navazuje na poznatky uvedené v těch předcházejících a rozvíjí teoretickou, konceptuální debatu. Zaměřuje se na umělecká centra ve vší obecnosti, jako na celý sektor uměleckých center v širším kontextu. Sloužit by měla tvůrcům koncepcí a politiky systému financování umění, odborníkům v uměleckých centrech a v neposlední řadě také akademikům a studentům z oblasti kulturní politiky.