Autorky vycházejí z obecného nedostatku jasných definic a odhadů, co reprezentují kulturní aktivity a kreativní průmysly. Tento článek kriticky přezkoumává rostoucí soubor literatury o přístupech k hodnocení kreativních průmyslů s použitím portugalské statistiky.