Lokální muzea ve vzdálenějších koutech Evropy se těžko přizpůsobují rychle se proměňující a stále různorodější společnosti okolo sebe. Insa Müller řeší otázku jak mohou muzea posílit svou roli v místních obcích.

Skrze teoretické úvahy, výzkum na dvou norských ostrovech a experiment v muzeu, nahlíží autorka lokální historická muzea v novém světle. Přikládá zároveň návrhy a nápady, které lze snadno přizpůsobit lokálním potřebám a podmínkám.